הנדסת חשמל

תכנית הנדסת חשמל במכללה מכשירה בוגריה לתכנן לפקח ולבצוע מערכות עתירות אנרגיה במשק. לימודים תאורטיים נרחבים עם ידע מעשי ועבודה במעבדות הנמנות עם מעבדות הנדסת החשמל המשוכללות בארץ.
בזכות איכות הוראה ולמידה גבוהים, תכנית הלימודים מצליחה לקלוט מגוון של סטודנטים בעלי רקע שונה ולהכשירם כהנדסאי חשמל בעלי בסיס מדעי וטכנולוגי רחב לצד הכשרה יישומית מכוונת לתחומים המבוקשים ביותר בתעשייה ובמחקר.

המגמה להנדסת חשמל מאושרת על ידי המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה"ט).
אפשרויות תעסוקה

אפשרויות התעסוקה של הנדסאי החשמל רבות ומגוונות כגון:
ביצוע ופיקוח על עבודות חשמל
עבודה בתחום יישומי בקרה
• עבודה במשרדי תכנון ופיתוח
שיווק ומכירות של ציוד חשמלי
• שירות ותחזוקה במפעלים גדולים
עבודה בתחום הפיקוד והאוטומציה.

לבוגרים קיים מסלול התקדמות מהיר בסולם רישיונות החשמל:
חשמלאי מוסמך 3 x 80 AMP -  מיד עם סיום הלימודים
חשמלאי ראשי 3 x 250 AMP  -  לאחר שנת ניסיון
חשמלאי הנדסאי 3 x 630 AMP  -  לאחר שנתיים נוספות של ניסיון.
חשמלאי בודק  3 x 250 AMP  -  לאחר 5 שנים ניסיון

מטרת המגמה

המטרה העיקרית של המגמה היא להכשיר הנדסאים ברמה תאורטית ומעשית גבוהה בתחום החשמל (זרם חזק).

המטרה להכשיר את הסטודנטים להשתלב בתום לימודיהם במפעלים ובחברות בתחומי התכנון, ההתקנה, הפיקוח והתחזוקה כבעלי מקצוע ברמה גבוהה, המסוגלים ליישם בשטח את הידע שרכשו.
עיקרי תכנית הלימודים במגמה להנדסת חשמל

תכנית הלימודים של המגמה משלבת את לימודי מקצועות החשמל הקלאסיים עם לימודי מחשב מתקדמים, עובדה התורמת להגברת העניין, הגיוון והאתגר ללומדים.
מקצועות יסוד כלליים: מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית טכנית.
מקצועות עיקריים: תורת החשמל והרשת, מבוא לאלקטרוניקה, מערכות ספרתיות, מתקני חשמל, מערכות הספק, בּקַרָים מתוכנתים, מכונות חשמל ובקרה, אלקטרוניקה תעשייתית.
מעבדות: חשמל, מערכות ספרתיות, בַּקָרים, מכונות חשמל, מתקני חשמל.
מקצועות משולבים עם מחשב: הכרת המחשב, סרטוט ממוחשב, תוכנה המתבססת על AutoCAD ,מעבדה לבַּקָרים מתוכנתים.

תואר למסיימים תוענק דיפלומת הנדסאי במגמת הנדסת חשמל.

מסלול הלימודים
מסלול לימוד בוקר – שנתיים (4 סמסטרים).


בחינות ופרויקט הגמר
הסטודנטים במגמה זו נדרשים לעמוד בבחינות הבאות:
בחינות פנימיות.
3 בחינות ממלכתיות מטעם מה"ט.
פרויקט הגמר: לקראת השלמת לימודיו יתבקש כל סטודנט להכין עבודת גמר, שתבוצע על פי הנחיות מנחה.

על הסטודנט לעמוד בהצלחה במבחן ההגנה הממלכתי על הפרויקט הכולל:

הגדרת מערכת הכוללת דרישות טכניות
תכנון המערכת
סרטוטים סכמאטיים תקניים
בניית דגם ו/או פיתוח תוכנה (בפרויקטים מסוימים)
כתיבת דוח טכני.